o Sieci | Serwery | Komputery Obliczeniowe | Terminale Dostępowe | Drukarki |

Sieć w Zakładzie Fizyki Biomedycznej

Lista komputerów w Zakładzie


Logowanie

Do wszystkich komputerów logujemy się za pomocą danych dostępowych z OKWF. Są to te same dane co do poczty wydziałowej. Wszystkie problemy związane z hasłami należy zgłaszać do OKWF.


Adresy

Wszystkie maszyny w zakładzie mają przydzielone adresy z puli prywatnej i nie są widoczne z Internetu. Komutery mają adresy z puli 10.33.15.x, a drukarki 10.33.14.x. Jedynym komputerem widocznym z Internetu jest Fizmed zapewniający dostęp do danych oraz reszty maszyn (adres: zfb.fuw.edu.pl).

Wszystkie adresy komputerów są w domenie zfb.fuw.edu.pl, natomiast dla wygody dostęp pomiędzy nimi jest możliwy za pomocą skróconych nazw (np. goedel zamiast goedel.zfb.fuw.edu.pl).


Zasoby

Każdy USER ma dostęp do trzech zasobów. Scieżki są jednakowe na każdym z komputerów zakładowych i wyglądają następująco:

/dmj/fizmed/USER

Jest to katalog 'home', dostępny od razu po zalogowaniu lub po przejściu z dowolnego miejsca komendą 'cd'. Katalogi te znajdują się na macierzy dyskowej OKWF i limit miejsca wynosi 20GB lub 50GB na osobę (w zależności od tytułu naukowego). Ponieważ w tym katalogu domyślnie zapisywane są takie dane jak konfiguracje programów, cache przeglądarki internetowej itd. nie jest zalecane trzymanie tam dużej ilości danych. Brak miejsca w tym katalogu skutkował będzie problemami z działaniem systemu oraz brakiem możliwości zalogowania. W takim przypadku jedyną możliwością naprawy sytuacji jest wizyta w OKWF.
Ilość dostępnego miejsca w tym katalogu można sprawdzić komendą 'quota'. W katalogu /dmj/fizmed/.snapshot znajdują się kopie zapasowe katalogów domowych. W przypadku potrzeby, można z tego katalogu przywrócić usunięte lub zmienione pliki.

/expo/USER

Katalog zawierający indywidualną stronę internetową znajdującą się pod adresem: http://www.fuw.edu.pl/~USER. Pula wolnego miejsca w tym katalogu jest wspólna z katalogiem domowym.

Wraz z wyłączeniem infrastruktury na Hożej przestały istnieć strony domowe pod adresami http://brain.fuw.edu.pl/~USER. Wszystkie strony zostały przeniesione do lokalizacji wspomnianej wyżej oraz zostało ustawione przekierowanie 301 Moved Permanently ze starych adresów.

/home/USER

Jest to katalog znajdujący się na macierzy dyskowej zakładu. Składa się ona z 8 dysków twardych o rozmiarze 2TB. Dzięki konfiguracji dysków w macierz RAID5 jest ona odporna na awarię dowolnego jednego dysku twardego. W tej lokalizacji w tym momencie nie ma żadnego limitu na katalogi użytkowników. W przygotowaniu jest funkcja snapshot działająca analogicznie do katalogu /dmj/fizmed.

Poniższy wykres przedstawia ilość wolnego miejsca na zakładowej macierzy dyskowej:

Zmień skalę wykresu: 1h 2h 1d 1w 1m

HOME13

W związku z reorganizacją infrastruktury nie ma już katalogów /home13. Dane z lokalizacji /home13/USER z Hożej zostały przeniesione do katalogu /home/USER/home13, zachęcam do ich uporządkowania.

Dostęp z komputera prywatnego

Z Pasteura

Po podłączeniu do sieci wydziałowej można się zalogować i przesyłać dane za pomocą protokołu ssh (programy scp, winscp, rsync) z każdego komputera zakładowego. W celu przesyłania plików zaleca się podłączanie do komputera bach lub fizmed.

Samba:

Możliwy jest dostęp do swoich zasobów za pomocą prywatnego komputera podłączonego do sieci wydziałowej. Odbywa się on za pomocą protokołu CIFS obsługiwanego przez wszystkie systemy operacyjne. Po podłączeniu katalogu widoczny jest on w systemie jako 'lokalny'. Serwer bach udostępnia trzy udziały:


katalog domowy okwf:
(Windows) \\bach.zfb.fuw.edu.pl\okwf
(Mac) smb://bach.zfb.fuw.edu.pl/okwf

katalog ze stroną internetową:
(Windows) \\bach.zfb.fuw.edu.pl\www
(Mac) smb://bach.zfb.fuw.edu.pl/www

oraz katalog na macierzy dyskowej:
(Windows) \\bach.zfb.fuw.edu.pl\zfb
(Mac) smb://bach.zfb.fuw.edu.pl/zfb

W celu aktywacji dostępu do zasobów za pomocą protokołu CIFS proszę o kontakt z Karolem Augustinem lub Tomaszem Spustkiem.

Z poza Pasteura

Z Internetu widziany jest tylko komputer Fizmed znajdujący się pod adresem zfb.fuw.edu.pl. Po zalogowaniu na ten komputer możliwe jest przesyłanie plików za pomocą protokołu ssh (programy scp, winscp, rsync) oraz dostęp do terminala. Z tego komputera można się logować na wszystkie maszyny zakładowe.

VPN

Możliwy jest dostęp do sieci wydziałowej za pomocą VPN. Po szczegóły konfiguracji i dane dostępowe należy się zgłosić do OKWF. Po zalogowaniu przez VPN komputer znajduje się w sieci wydziałowej i jest możliwy bezpośredni dostęp do każdego hosta jak również podłączanie zasobów CIFS.


Zmiana haseł

Hasło do logowania można zmienić komendą passwd na każdym komputerze zakładowym. Hasło do podłączania zasobów CIFS można zmienić komendą smbpasswd na komputerze bach (wcześniej wymagana aktywacja dostępu).

Obok nazwy każdego komputera wpisane jest nazwisko jego głównego użytkownika (opiekuna). Komputery bez wpisanego nazwiska dostępne są do adopcji (wnioski należy kierować do Kierownika Zakładu).

Software

Na wszystkich komputerach zainstalowany jest system Debian Jessie. W przypadku braku oprogramowania niezbędnego do pracy proszę o informację na e-mail: marian.dovgialo@fuw.edu.pl.


Obliczenia

Każdy ma możliwość logowania się na wszystkie komputery zakładowe. Na każdym z nich pod tymi samymi ścieżkami dostępne są zasoby dyskowe. Daje to możliwość pracy w tym samym środowisku niezależnie od aktualnie używanego komputera. Jednakże bardzo proszę o uszanowanie praw głównego użytkownika i nie przeciążanie maszyn przypisanych do innych. Zalecaną metodą uruchamiania obliczeń jako gość na cudzym komputerze jest poprzedzenie komendy poleceniem 'nice'. Spowoduje to przypisanie procesowi niższego priorytetu pozostawiając wyższy priorytet właścicielowi komputera.

Przykład:
nie:   $matlab licz_100_godzin_liczbe_pi.m
tylko: $nice matlab licz_100_godzin_liczbe_pi.m
Oczywiście opiekunowie komputerów mogą swoje maszyny obciążać bez ograniczeń.

Przed uruchomieniem obliczeń na danym komputerze zalecane jest sprawdzenie jego obciążenia na stronie z listą komputerów.

Każdy komputer posiada naklejkę z Uniwersalnego Przylepca Tkaninowego z informacją o nazwie, adresie oraz nazwisku opiekuna.


Komputery prywatne

Istnieje możliwość podłączenia komputerów prywatnych w budynku CENT II. Aby uzyskać łączność z Internetem i serwerami FUW/ZFB, należy podłączyć komputer do gniazdka sieciowego i ustawić parametry połączenia na automatyczne/DHCP.

Nie wolno odłączać od gniazdek sieciowych telefonów ani podłączać komputerów do gniazdek oznaczonych czarną kropką. Grozi to uszkodzeniem sprzętu!


Uwagi ogólne

Bardzo proszę o nie wyłączanie komputerów oraz ich nie odłączanie od sieci. Umożliwia to dostęp do komputera innym oraz sprawną administrację. Ponadto odradzam częste zmiany gniazdek sieciowych do których podłączone są komputery. Z powodu rozbudowanej infrastruktury sieci wydziałowej powoduje to przestoje w komunikacji z maszyną i uniemożliwia logowanie do niej. W przypadku takich problemów konieczny jest restart komputera. Przed odłączeniem jakiekogolwiek komputera od sieci należy go wyłączyć i odczekać 5-10 minut przed ponownym włączeniem przy zmianie gniazdka sieciowego.


Uwagi i problemy

W przypadku pytań lub problemów proszę o kontakt:
Marian Dovgialo
pok. 4.65
tel: +48 22 55 32 865
e-mail: marian.dovgialo@fuw.edu.pl


Podziękowania

Projekt sieci Zakładu Fizyki Biomedycznej stworzył i zrealizował Karol Augustin.